Sienkiewicza 60, 90-368 Łódź
kontakt.jda@gmail.com
Zajrzyj do naszego kalendarza wydarzeń i odwiedź nasz profil na Facebooku!

Puncta 02.06.2019 Wniebowstąpienie Pańskie

Puncta 02.06.2019 Wniebowstąpienie Pańskie

Ewangelia według św. Łukasza 24, 46-53

Ostatnie pouczenie
46 i rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; 47 w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. 48 Wy jesteście świadkami tego 49 Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka». 50 Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. 51 A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. 52 Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, 53 gdzie stale przebywali w świątyni, błogosławiąc Boga.

Obraz: obietnica, świadek, Wniebowstąpienie

1. „Tak jest napisane”
Zobacz jak odczytujesz wolę Bożą, jak się z nią zgadzasz, co robisz aby bardziej ją przyjąć, zrozumieć i wypełnić

2. „Wy jesteście tego świadkami”
Zobacz czego jesteś świadkiem, czy umiesz to dalej przekazywać i czy inni widząc ciebie zrozumieją, że jesteś czytelnym znakiem

3. „Pozostańcie”
Zobacz- jak już się odczyta wolę Bożą należy w niej pozostać. Czy umiesz się motywować aby w tej woli pozostać.